ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑΕΥΚΑΜΠΤΟ ΦΟΡΗΤΟ High Definition VIDEO ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ - SHEESHEEN CY-1356
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΦΟΡΗΤΟ High Definition VIDEO ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ - SHEESHEEN CY-1356
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΒΙΝΤΕΟΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ  (VET) ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΖΩΑ
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΒΙΝΤΕΟΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ (VET) ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΖΩΑ
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ (HUMAN)
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ (HUMAN)
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ (VET)
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ (VET)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
CYMO CAMERA HD
CYMO CAMERA HD
CYMO LIGHT SOURCE
CYMO LIGHT SOURCE
CAMERA CYMO
CAMERA CYMO
HD MONITOR
HD MONITOR
SURTRON 120-80-50 WATT
SURTRON 120-80-50 WATT
ΑΚΑΜΠΤΑ
ΑΚΑΜΠΤΑ
ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ
ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ
ΚΛΙΒΑΝΟΣ TAW2000
ΚΛΙΒΑΝΟΣ TAW2000
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ