ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ


Εύκαμπτα κυστεοσκόπια για ουρολογικές επεμβάσεις ενηλίκων. 

Παρέχουμε καινούργια και ανακατασκευασμένα κυστεοσκόπια με εγγύηση.